O projekte

Projekt s názvom Ženy ženám je organizovaný už po druhýkrát. Prvý ročník mal za cieľ pomôcť mamám samoživiteľkám, ktoré sa kvôli pandémii Covid-19 ocitli vo finančnej tiesni. Vďaka štedrým dražiteľom sa nám podarilo vyzbierať takmer 20 tisíc EUR. Aj v druhom ročníku sa držíme názvu projektu a bude o pomoci ženám – matkám a ich deťom.

Na Slovensku je dnes až 30% rodín ohrozených chudobou. Sú to prevažne slobodné matky s jedným alebo viacerými deťmi, ktoré sa aj pri menšom výpadku príjmu dostávajú do kritických situácií. Zlá ekonomická situácia a následná strata bývania je najčastejším dôvodom toho, že deti sa ocitajú v detských domovoch.

ZZ

Celkový výťažok

Bude pripísaný pod výzvu organizácie Úsmev ako dar na portáli ĽudiaĽuďom.sk.
Výzva je založená v prospech konkrétnych matiek a ich detí, ktorým hrozí odobratie do detského domova. Viac informacií nájdete v sekcií Príbehy matiek

Diela

Zapojených 12 žien – umelkýň z rôznych oblastí výtvarnej tvorby, ktoré sa rozhodli venovať jedno zo svojich diel do e-aukcie. Výtvarníčky boli vybraté v spolupráci so Slovenskou národnou galériou.

Hlavné ciele projektu

– Pomôcť desiatim konkrétnym ženám a ich deťom, ktorým hrozí odobratie do detského domova

– Upozorniť na dôležitosť témy: Odoberanie detí od rodín, ktoré nemajú dostatok financií

– Pretrvávajúca finančná pomoc aj po ukončení projektu

Vedľajšie ciele projektu

– Zviditeľniť činnosť a poslanie organizácií Úsmev ako dar a ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.

– Podporiť slovenské výtvarníčky

Kľúčové posolstvo

Pomôžme matkám a ich deťom, aby mohli zostať spolu.

Nad projektom prevzala záštitu
prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.