O nás

photo

Helena Tomková

Moderátorka a spolumajiteľka agentúry MEDIA CENTRAL

photo

Jana Brisudová

výtvarníčka / sochárka

photo

Jana Liška Schmidt

fotografka

photo

Mikina Dimunová

grafická dizajnérka

photo

Romana Winkler

projektová manažérka ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.

O nás

Organizácie

ĽudiaĽuďom.sk


ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.

Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk už dvanásty rok umožňuje ľuďom v núdzi, hendikepovaným ľuďom, autorom zaujímavých projektov, neziskovým organizáciám, samosprávam či školám zaregistrovať si tzv. výzvu – žiadosť o pomoc a získať tak podporovateľov online. Cieľom darcovského portálu je zjednodušenie a zefektívnenie procesu online darcovstva so silným akcentom na transparentnosť. ĽudiaĽuďom.sk je adresný, darca sa sám rozhodne, ktorú konkrétnu výzvu a v akej sume si želá podporiť. Príjemca vždy dostáva 100 % zo sumy, ktorú sa darca rozhodne venovať. Bankové poplatky, ktoré súvisia s preposielaním darov od darcov hradí organizácia ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.. Za svoju dvanásť ročnú existenciu sprostredkoval už viac ako 20 miliónov eur od 250 tisíc dobrovoľných darcov a pomohol tak cez 8 tisíc príjemcom pomoci.

Úsmev ako dar


Úsmev ako dar

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej sta- rostlivosti a dlhodobého sprevádzania ohrozených rodín na Slovensku. Podporuje deti a mladých v centrách pre deti a rodiny (CDR – bývalé detské domovy), pomáha mladým po odchode z CDR. Pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách, aby rodina ostala spolu. Buduje centrá na pomoc rodinám v núdzi a Dostupné sociálne nájomné bývanie. Vzdelá- va záujemcov o náhradné rodičovstvo a sprevádza náhradné rodiny. Sieťuje a vzdeláva odborníkov, profesionálov i dobrovoľníkov. Poskytuje pomoc obetiam trestných činov vo forme špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti.