Z cyklu „NESNESITELNÁ KŘEHKOST BYTÍ“

KRISTÍNA ŠPANIHELOVÁ
Materiál:Porcelán,23/4kat. plátkové zlato, perly, striebro
Technika:Kombinovaná ( 3D frézovanie, liatie a vypálenie porcelánu, zlatenie, letovanie)
Rozmer:250 x 100 x 5mm
Rok vytvorenia:2023
Signované:Áno
Puncované:Áno

Kristýna Španihelová

V kolekcii „Neznesiteľná krehkosť bytí“ sa zamýšľam nad vnútornou i vonkajšou slobodou človeka, nad ľahkosťou a ľudskou existenciou, nad dobrom a zlom, bolesťou a slasťami, pominuteľnosťou a vecnosťou, utrpením a rozkošou, vášňou a chladom, krásou a škaredosťou, odpustením a trestom, telom a dušou, túžbou a nenávisťou, zúfalstvom a nádejou. Tieto protiklady sa zdanlivo popierajú, ale bytostne patria k sebe. Mgr. Art. Kristína Španihelová, ArtD., (1982) študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri S-M-L-XL Kov a Šperk, kde v súčasnosti vedie ateliér Kov a Šperk. Absolvovala študijné stáže v ateliéri šperku na VŠUP a študovala dizajn na Akadémii v Ľubľane (SLO). Vo svojej tvorbe sa zaoberá otázkou materiality. Pokúša sa pochopiť vzťah človeka k materiálu, jeho emócii a ich vzájomnej súvislosti. Kladie si otázky o skutočných spoločenských hodnotách materiálu, vecí a ich pominuteľnosti. V roku 2011 ukončila doktorandské štúdium obhajobou teoretickej práce „Ľudský príbeh materiálu: Ikonológia organických materiálov v súčasnom šperku“ a praktickej časti „Materialita bytí“. V minulých rokoch tiež získala ocenenie od Asociácie slovenských zlatníkov v kategórii umelecký šperk. Zaoberá sa ikonológiou, alchýmiou, symbolikou a naratívnou stránkou materiálu a jeho archetypálnym vnímaním.

Táto aukcia sa skončila

Žiadne prihodenia.