Vincent

ALENA ADAMÍKOVÁ
Materiál:Olej na plátne
Rozmer:100 x 100 x 4 cm
Rok vytvorenia:2023

Alena Adamíkova

V maliarskej tvorbe Aleny Adamíkovej nachádzame črty dnes veľmi vzácnej stability. Predovšetkým maľuje portréty, ktoré sú naturalistické, so silným kontrastom farieb, gestickým rukopisu a štruktúrou. Jej dielam to dodáva určitú mystickú atmosféru, čím sa zaraďuje medzi významné súčasné surrealistické umelkyne. V posledných desiatich rokoch práce sac vo svojich obrazoch vracia ku koreňom z detstva. Všetkými jej obrazmi sa vinie otázka „Dokážu moje deti objavovať svet tak, ako som ho objavovala ja sama?“. Zdá sa, že v jej tvorbe sa vždy ukrýva tajomstvo bezpečia rodiny, ktorej hrozí, že sa stratí v modernej spoločnosti, kde je na vzostupe individualita a osamelosť. Alena Adamíková má ten zriedkavý talent, zachytiť postavy v podobe romantických osamelých pútnikov z obrazov Caspara Davida Friedricha. Obraz Infant Vincent predstavuje portrét chlapca, ktorého odvrátený zrak si udržuje odstup od diváka. Tento portrét predstavuje jedno výnimočné dieťa, ktoré nám v situácii ulomeného kusa ľadovca má pripomenúť, že raz oni budú tí, ktorí budú zachraňovať naše rozhodnutia. Thomas Emmerling, kurátor, Viedeň a Sibiu.

Táto aukcia sa skončila

Žiadne prihodenia.