Madona

DOROTA SADOVSKÁ
Materiál:Papier
Rozmer:50 x 50 cm
Rok vytvorenia:2023

DOROTA SADOVSKÁ

Madona s dieťaťom stojí ako protipól k expanzívnemu konzumu, zameraniu sa na seba, iba na svoje prežívanie a zaisťovanie. Symbol ženy, ktorá hoci je v spoločnosti vnímaná ako slabšia, neútočí hierarchicky smerom hore, ale svoju pozornosť upriamuje na pomoc ešte k niekomu slabšiemu ako je ona sama, zraniteľnejšiemu, stojacemu nižšie – bezbrannému dieťaťu. Dorota Sadovská (*1973) vyštudovala VŠVU v Bratislave, kde získala aj doktorát a ENSBA vo francúzskom Dijone. Od roku 1995 sa venuje štúdiu a zobrazovaniu svätých jedinečným spôsobom, ako postáv s túžbami a gestami obyčajných ľudí. Príbehy kresťanských svätíc a svätcov aktualizuje bez múzejných atribútov alebo dobových šiat, ktoré by odkazovali na ich spoločenský status. Postavy vo výraznej perspektívnej skratke vťahujú diváka priamo do deja na obraze. Aj v ďalších výtvarných témach a formách podáva známe námety s rešpektom, ale aj humorom a hravosťou, čím otvára diváka pre hľadanie a náročnejší pohľad.

Táto aukcia sa skončila

Žiadne prihodenia.