Kresba bez názvu

MONIKA PASCOE MIKYŠKOVÁ
Materiál:Akvarel a ceruza na papieri
Rozmer:18 x 24 cm
Rok vytvorenia:2023

Monika Pascoe Mikyšková

Slovenská umelkyňa v úlohe vizuálnej botaničky tematizuje cyklus rastu a rozkladu prostredníctvom vrstvenej spleti médií a výrazových prostriedkov. Jej práca v istom zmysle neustále uniká a opäť sa navracia k maľbe, čo je jej pôvodné zázemie. Pomocou uhlov a pastelov nanášaných na plátno a papier rozpráva bez slov nepretržitý príbeh o krehkosti neľudských aktérov: rastlín, hmyzu a celých biotopov. Séria sublimácia nie je iba obrazným pripodobnením výsledného „rozpitého“ vzhľadu prác, ale odkazuje predovšetkým k vedomiu cyklickosti či kolobehu v zmysle prírodného cyklu rastu a rozkladu, života a smrti. Lumír Nykl

Táto aukcia sa skončila

Žiadne prihodenia.