Herbár (Chochlačka)

MIRA PODMANICKÁ
Materiál:Výšivka na papieri, rastlina
Rozmer:A4
Rok vytvorenia:2018

Mira Podmanická

Mira Podmanická absolvovala magisterské aj doktorandské štúdium na VŠVU. Popri svojej sochárskej práci sa venuje keramike a okrajovo aj šperku. Kým pre jej sochársku tvorbu je typické nabaľovanie objemu, pre dizajnérske realizácie a šperky je charakteristické odlievanie „živých „foriem (skutočných, nie modelovaných vecí – napr. čokolády alebo kvetov). Cyklus Herbarium autorka rozvíja od roku 2013. Pre samotnú autorku sú tieto herbáre formou zápisu, nechronologickým denníkom, niekoľkokrát vrstvenou časopriestorovou mapou. Skrz zbieranie rastlín zaznamenáva svoj pohyb naprieč krajinou. Podmanická pracuje s opozíciou prírodného materiálu a technickej strojovej kresby. To, čo kedysi bolo rastúce a živé, je tu krehké a mŕtve a naopak strojová kresba divoko ožíva a prerastá plochu. Tieto herbáre môžeme vnímať aj ako memento mori (memento smrteľnosti), alebo tiež vanitas (márnosť), ako poukaz k prchavosti okamžiku, kedy myšlienka smrti upozorňuje na krásu života (resp. zvýznamňuje ho).

Táto aukcia sa skončila

Žiadne prihodenia.